M. Pharm

M. Pharm Sem II Passing %

Year Pharmaceutics Pharm Chem Pharmacology QA
2016-17 100 100 100 100
2017-18 100 87.5 80 100
2018-19 100 100 75 100
2019-20 100 87.5 100 100
2020-21 93.75 100 100 100
2021-22 100 100 93.75 100
2022-23 81.25 100 88.23 100

M. Pharm Sem IV Passing %

Year Pharmaceutics Pharm Chem Pharmacology QA
2016-17 93.33 100 80 100
2017-18 100 100 100 94.44
2018-19 100 100 100 100
2019-20 100 100 87.5 100
2020-21 100 100 100 93.75
2021-22 100 100 100 100
2022-23 100 100 100 100

Savitribai Phule Pune University Merit List Of The M.Phapm (Rev'2019) Exam- April 2022

Savitribai Phule Pune University Merit List Of The M.Phapm (Rev'2019) Exam - April 2021

Savitribai Phule Pune University Merit List Of The M.Phapm (Rev'2018) Exam- April 2020

SUBJECT COMBINED
ATHAVALE MANJUSHREE TEJAS
SPPU MERIT NO 5
CGPA:- 9.49
SUBJECT PHARMACEUTICS

ATHAVALE MANJUSHREE
SPPU MERIT NO 1
CGPA:- 9.49

ATHAVALE TEJAS
SPPU MERIT NO 1
CGPA:- 9.49

THANGE NISHA
SPPU MERIT NO 1
CGPA:- 9.49

SUBJECT PHARMACEUTICAL CHEMISTRY
KHANDARE SHWETA
SPPU MERIT NO 1
CGPA:- 9.44
MUNOT RUCHA
SPPU MERIT NO 4
CGPA:- 9.36
NITIN THOMBRE
SPPU MERIT NO 6
CGPA:- 9.32
SHELKE PRIYANKA
SPPU MERIT NO 9
CGPA:- 9.20
SUBJECT PHARMCEUTICAL QUALITY ASSURANCE SUBJECT PHARMCOLOGY
GALANDE JYOTI
SPPU MERIT NO 7
CGPA:- 9.43
PATIL PUSHPRAJ
SPPU MERIT NO 9
CGPA:- 9.41
MURUDKAR PRAJAKTA
SPPU MERIT NO 8
CGPA:- 9.25

Overall Toppers for M. Pharm Sem II April May 2023 Examination

Sr. No. Name of student SGPA Branch
1 Todkar Jyoti Sanjay 8.54 Pharmacology
2 Dipti Dattatray Ghate 8.38 Pharma Chemistry
Jadhav Srushti Shatrughna 8.38 Pharmacology
Sujgure Akanksha Dattatray 8.38    Pharmaceutical Quality Assurance
3 Nikita Ramesh Gundile
Dongare Vrushali Shantaram
8.23 Pharmacology

M. Pharm. Sem IV Branch wise Toppers April May 2023

Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Pande Aditi Mukunda 8.97 Pharmacutics
2 Phalake Shraddha Shankar 8.83 Pharmacutics
3 Gurav Suraj Namdev 8.74 Pharmacutics

 

Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Mundhe Anjali Manohar 9.46 Pharmacology
2 Lad Swapnil Suresh 9.26 Pharmacology
3 Patil Chetashri Namdeo 9.18 Pharmacology

 

Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Mahadik Indrani Raman 8.99 Pharm. Chemistry
2 Belwate Mrunal Chandrakant 8.74 Pharm. Chemistry
3 Shevate Krishna Sambhajirao 8.71 Pharm. Chemistry

 

Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Varpe Vrushali Dilip 9.13 Pharmaceutical Quality Assurance
2 Kaitkar Payal Yashwant 8.96 Pharmaceutical Quality Assurance
3 Chauthe Prajakta Pundlik 8.89 Pharmaceutical Quality Assurance


Overall Toppers for M. Pharm Sem II May-JUNE 2022 examination

Sr. no Name of student Branch SGPA
1 Rode Manthan 9.00 Pharmacology
2 Varpe Vrushali Dilip 8.69 Quality Assurance Tech.
3 Lad Swapnil

Patil Chetashri

8.54 Pharmacology

Branch wise Toppers for M. Pharm Sem II May-JUNE 2022 examination

Sr. No Name of student SGPA Branch
  Pharmaceutics
1 Aditi Pande 8.38 Pharmaceutics
2 Mayuri Ghavate

Suraj Gurav

8.23 Pharmaceutics
3 Reshma Mate,

Shraddha Phalke

8.08 Pharmaceutics
Quality Assurance Tech.
1 Varpe Vrushali Dilip 8.69 Quality Assurance Tech.
2 Chauthe Prajakta Pundlik 8.38 Quality Assurance Tech.
3 Kaitkar Payal Yashwant 8.23 Quality Assurance Tech.
Pharma Chemistry
1 Hajare Sayli Ganesh

 

8.38 Pharma Chemistry
2 Randive Vrushali Dasharath

Thorat Shubhangi Baburao

8.15 Pharma Chemistry
3 Belwate Mrunal Chandrakant

Bhatambrekar Aniket Limbaji Mahadik Indrani Raman

Shevate Krishna Sambhajirao

Surve Sandip Vishnupant

8.00 Pharma Chemistry
  Pharmacology
1 Rode Manthan 9.00 Pharmacology
2 Lad Swapnil

Patil Chetashri

8.54 Pharmacology
3 Jagdale Mansi 8.38 Pharmacology

M. Pharm. Sem IV Branch wise merit List

Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Katrela Aishwarya 9.12 Pharmacutics
2 Meghal Sanika Tushar 9.01 Pharmacutics
3 Honkalas Kiran 8.93 Pharmacutics
Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Bagwan Aanam 9.74 Pharmacology
2 Preetam Palkar 9.70 Pharmacology
3 Pawar Apurva 9.40 Pharmacology
Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Pranali Vijaykumar Kuthe 9.68 Pharm. Chemistry
2 Nagras Om Girish 9.61 Pharm. Chemistry
3 Tanksali Sushruti 9.58 Pharm. Chemistry
Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Pansare Meghana Madhusudan 9.46 Quality Assurance Techniques
2 Mehta Jay Yogendra 9.33 Quality Assurance Techniques
3 Shreya Mantri 9.28 Quality Assurance Techniques

M. Pharm. Sem. – IV Overall merit List

Sr. No. Name of Student CGPA Branch
1 Bagwan Aanam 9.74 Pharmacology
2 Preetam Palkar 9.7 Pharmacology
3 Pranali Vijaykumar Kuthe 9.68 Pharm. Chemistry